6 สิงหาคม 2562 ผู้ว่าฯ สระแก้วประกาศให้อำเภอตาพระยา เป็นเขตภัยแล้ง

ที่มา: https://news.thaipbs.or.th/content/282488

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนายอำเภอตาพระยาว่าพื้นที่อำเภอตาพระยา ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้อ่างเก็บน้ำห้วยยาง และอ่างห้วยตะเคียน มีปริมาณน้ำลดลง เหลือเพียงร้อยละ 7-8 เท่านั้น ขณะนี้จึงได้ประกาศให้อำเภอตาพระยา เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งแล้ว เพื่อให้หน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรได้ เบื้องต้นมีพื้นที่เริ่มเสียหายประมาณ 50,000-60,000 ไร่ หรือเกือบครึ่งของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดของอำเภอ ซึ่งหากฝนไม่ตกในอีก 15 วัน พื้นที่การเกษตรอาจเสียหายทั้งอำเภอ เพราะน้ำที่มีจะเก็บไว้เพื่อการอุปโภคบริโภคเท่านั้น ผู้ว่าฯ สระแก้ว กล่าวอีกว่าขณะนี้มีพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ที่ประสบปัญหาน้ำใช้ไม่เพียงพอ และได้นำรถน้ำไปช่วยเติมระบบประปาหมู่บ้าน ซึ่งทางอำเภอได้ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำหรับวางแนวทางช่วยเหลือให้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ทั้งนี้ข้อมูลปริมาณน้ำของโครงการชลประทานสระแก้ว พบว่าฤดูฝนปีนี้ ทุกพื้นที่ของจังหวัดสระแก้ว มีฝนตกกระจาย ยกเว้นอำเภอตาพระยา ซึ่งเป็นอำเภอทางตอนเหนือของจังหวัด อยู่ทางใต้ติดกับอำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นพื้นที่เงาฝน มีภูเขากั้นไว้ ทำให้ฝนไม่ตกเหมือนพื้นที่อื่น ส่งผลให้นาข้าวได้รับผลกระทบ ข้าวยืนต้นตาย ขณะที่อ่างเก็บน้ำหลักทั้ง 2 แห่ง ปีนี้มีน้ำน้อย โดยอ่างเก็บน้ำห้วยยาง มีน้ำเพียง 3.98 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 6.63 ส่วนอ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียน มีน้ำเพียง 0.87 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 8.70